98 99 91 88 | info@sejlstrup.dk

Grundvandssænkning

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S udfører alle former for grundvandssænkning med stor ekspertise på området.

Grundvandssænkning i forbindelse med udgravning til nybyggerier, kældre, svømmebasinner, kloakering mm.

Grundvandssænkning kan være en forudsætning for en god opstart på et byggeri, således at underbunden holdes tør, medens byggeriet pågår.

Vi råder over el-vakumpumper og diesel-vakumpumper med dertil hørende rør og slanger. Ligeledes råder vi over spildevandspumpe med en kapacitet på 130 m3

 

  • Pumpe1

    Pumpe1

  • Pumpe2

    Pumpe2