98 99 91 88 | info@sejlstrup.dk

Kloak

Sejlstrup Entreprenørforretning udfører alle former for ny kloakering og reparationer af eksisterende kloakledninger, separatkloakering på privat grund og separatkloakering af offentlig kloak. Ligeledes har vi stor ekspertise i industri kloakering og landbrugs kloakering samt etablering af fedtudskillere og olieudskillere.

Sejlstrup Entreprenørforretning har uddannet personale til dimensionering af regnvandsledninger og regnvandsbassiner/forsinkelsesbassinner, ligesom vi råder over flere kloakmestre og medarbejdere med kloakeringskurser.

Har du rørskade efter rotte skade eller alm. ælde af dit kloaksystem, hjælper vi gerne med koorspondance med dit forsikringsselskab om evt. dækning af skaden.

Sejlstrup Entreprenørforretning råder over gravemaskiner, rendegraver, gravekasser, laserudstyr, komprimeringsgrej, Kloak TV, slamsuger, pumpegrej samt materiel til grundvandssænkning.

Sejlstrup er underlagt "Kloakmesterens" kvalitetskontrol.

  •  MG 2413 Copy
  • Kloakrenovering MG 9777 Copy
  •  MG 1996 Copy Copy