98 99 91 88 | info@sejlstrup.dk

Vejanlæg

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S udfører alle former for vejanlæg, læssepladser, oplagringspladser og parkeringspladser, med belægninger som grus, asfalt, fliser, beton osv.
Vi udfører bundopbygninger med eks. sand, stabilgrus, slagger m.m.

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S råder over udlæggervogn til etablering og vedligehold af grusveje. Yderligerere har vi Grader, Valsetog, gummihjulslæssere og gravemskiner til rådighed for vejarbejdet.

 

  •  MG 7977 Copy
  •  MG 2092 Copy
  •  MG 5594 Copy
  •  MG 4236 Copy