98 99 91 88 | info@sejlstrup.dk

Naturgas

Sejlstrup Entreprenørforretning A/S udfører jord- og anlægsarbejde for HMN Naturgas I/S, Viborg. 

Sejlstrup har lige siden naturgassen blev indført i Danmark, medvirket ved etablering af det landsdækkende ledningsnet. Det seneste der er blevet aktuelt på naturgassiden, er påkobling af et stadig stigende antal biogasanlæg.

Sejlstrups arbejdsområde på naturgas projekter strækker sig fra Skagen til Hobro, og omfatter både nyetablering og vedigehold af både naturgas ledninger i gadenettet og naturgas stikledninger på private grunde.

  • Naturgas Arb